พะเยา

 
 

จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย นับเป็นจังหวัดแห่งมรดกโลก เนื่องจากมีอุทยานแห่งชาติที่เป็นมรดกโลกถึง 3 แห่ง

ที่ตั้ง  อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ประมาณ   735 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 6,335.060 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดแพร่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจังหวัดน่าน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดลำปาง

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

 • ตราประจำจังหวัด รูปพระเจ้าตนหลวงวัดศรีโคมคำ ประทับเหนือกว๊านพะเยา มีช่อรวงข้าวประดับอยู่สองข้าง เบื้องบนมีลายกนกเปลว 7 ลายลอยอยู่

 • ต้นไม้ประจำจังหวัด สารภีไทย (Mammea siamensis)

 • คำขวัญประจำจังหวัด กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม

หน่วยการปกครอง  แบ่งออกเป็น 9 อำเภอ

 1. อำเภอเมืองพะเยา
 2. อำเภอจุน
 3. อำเภอเชียงคำ
 4. อำเภอเชียงม่วน
 5. อำเภอดอกคำใต้
 6. อำเภอปง
 7. อำเภอแม่ใจ
 8. อำเภอภูซาง
 9. อำเภอภูกามยาว

ประชากร

ประชากร ในจังหวัดพะเยา ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 รวมั้งสิ้น 486,304 คน เป็นชาย 238,358 คน เป็นหญิง 238,358 คน อำเภอที่มีประชากรมากที่สุดคือ อำเภอเมืองพะเยา มีจำนวน 126,934 คน รองลงมาได้แก่อำเภอเมืองเชียงคำ มีจำนวน 76,798 คน และอำเภอที่มีประกรน้อยที่สุดคือ อำเภอเชียงม่วนมีจำนวนประชากร 19,210 คน

รายชื่อประชากรจังหวัดพะเยา

 
 
 • BroTh

  ทำไมข้อมูลประชากรชาย กับ หญิง มีจำนวนเท่ากัน พอดีเลยหรอครับ???