กัลยา เหล็กหล่อ

System
หมวดหมู่ตามตัวอักษร
    

ชื่อ-นามสกุลกัลยา เหล็กหล่อ
ชื่อหน้า กัลยา
นามสกุลเหล็กหล่อ
พยัญชนะตัวแรกของชื่อ
พยัญชนะตัวแรกของนามสกุล
จำนวนตัวอักษร5 + 9 = 14
เพศหญิง
วันมงคลวันจันทร์, วันเสาร์, วันพฤหัสบดี
ทำนายวันเกิดคู่รักวันเสาร์, วันอังคาร, วันศุกร์
image http://www.facebook.com/กัลยา.เหล็กหล่อ image
image http://www.twitter.com/กัลยา.เหล็กหล่อ image
image http://plus.google.com/กัลยา.เหล็กหล่อ image
imageกัลยา, เหล็กหล่อ
สงวนลิขสิทธิ์
comments powered by Disqus