กัลยา สายช่างทอง

System
หมวดหมู่ตามตัวอักษร
    

ชื่อ-นามสกุลกัลยา สายช่างทอง
ชื่อหน้า กัลยา
นามสกุลสายช่างทอง
พยัญชนะตัวแรกของชื่อ
พยัญชนะตัวแรกของนามสกุล
จำนวนตัวอักษร5 + 10 = 15
เพศหญิง
วันมงคลวันพุธ, วันจันทร์, วันเสาร์
ทำนายวันเกิดคู่รักวันเสาร์, วันอาทิตย์
image http://www.facebook.com/กัลยา.สายช่างทอง image
image http://www.twitter.com/กัลยา.สายช่างทอง image
image http://plus.google.com/กัลยา.สายช่างทอง image
imageสายช่างทอง, กัลยา
สงวนลิขสิทธิ์
comments powered by Disqus