กรรณ จันทะวงศ์

System
หมวดหมู่ตามตัวอักษร
    

ชื่อ-นามสกุลกรรณ จันทะวงศ์
ชื่อหน้า กรรณ
นามสกุลจันทะวงศ์
พยัญชนะตัวแรกของชื่อ
พยัญชนะตัวแรกของนามสกุล
จำนวนตัวอักษร4 + 9 = 13
เพศชาย
วันมงคลวันศุกร์, วันอังคาร
ทำนายวันเกิดคู่รักวันอังคาร
image http://www.facebook.com/กรรณ.จันทะวงศ์ image
image http://www.twitter.com/กรรณ.จันทะวงศ์ image
image http://plus.google.com/กรรณ.จันทะวงศ์ image
imageจันทะวงศ์, กรรณ
สงวนลิขสิทธิ์
comments powered by Disqus