กัลยา จันทร์เอี่ยม

System
หมวดหมู่ตามตัวอักษร
    

ชื่อ-นามสกุลกัลยา จันทร์เอี่ยม
ชื่อหน้า กัลยา
นามสกุลจันทร์เอี่ยม
พยัญชนะตัวแรกของชื่อ
พยัญชนะตัวแรกของนามสกุล
จำนวนตัวอักษร5 + 12 = 17
เพศหญิง
วันมงคลวันเสาร์, วันพฤหัสบดี, วันอังคาร
ทำนายวันเกิดคู่รักวันศุกร์, วันอังคาร
image http://www.facebook.com/กัลยา.จันทร์เอี่ยม image
image http://www.twitter.com/กัลยา.จันทร์เอี่ยม image
image http://plus.google.com/กัลยา.จันทร์เอี่ยม image
imageจันทร์เอี่ยม, กัลยา
สงวนลิขสิทธิ์
comments powered by Disqus