กัลยา อินต๊ะยศ

System
หมวดหมู่ตามตัวอักษร
    

ชื่อ-นามสกุลกัลยา อินต๊ะยศ
ชื่อหน้า กัลยา
นามสกุลอินต๊ะยศ
พยัญชนะตัวแรกของชื่อ
พยัญชนะตัวแรกของนามสกุล
จำนวนตัวอักษร5 + 8 = 13
เพศหญิง
วันมงคลวันเสาร์, วันพฤหัสบดี, วันอังคาร
ทำนายวันเกิดคู่รักวันเสาร์, วันพฤหัสบดี, วันอังคาร
image http://www.facebook.com/กัลยา.อินต๊ะยศ image
image http://www.twitter.com/กัลยา.อินต๊ะยศ image
image http://plus.google.com/กัลยา.อินต๊ะยศ image
imageอินต๊ะยศ, กัลยา
สงวนลิขสิทธิ์
comments powered by Disqus