กรรณิการ์ บรรจงพาณิชย์

System
หมวดหมู่ตามตัวอักษร
    

ชื่อ-นามสกุลกรรณิการ์ บรรจงพาณิชย์
ชื่อหน้า กรรณิการ์
นามสกุลบรรจงพาณิชย์
พยัญชนะตัวแรกของชื่อ
พยัญชนะตัวแรกของนามสกุล
จำนวนตัวอักษร9 + 12 = 21
เพศหญิง
วันมงคลวันอาทิตย์, วันอังคาร, วันพฤหัสบดี
ทำนายวันเกิดคู่รักวันจันทร์, วันพฤหัสบดี, วันอาทิตย์
image http://www.facebook.com/กรรณิการ์.บรรจงพาณิชย์ image
image http://www.twitter.com/กรรณิการ์.บรรจงพาณิชย์ image
image http://plus.google.com/กรรณิการ์.บรรจงพาณิชย์ image
imageบรรจงพาณิชย์, กรรณิการ์
สงวนลิขสิทธิ์
comments powered by Disqus