กัลยา ศรีพลากิจ

System
หมวดหมู่ตามตัวอักษร
    

ชื่อ-นามสกุลกัลยา ศรีพลากิจ
ชื่อหน้า กัลยา
นามสกุลศรีพลากิจ
พยัญชนะตัวแรกของชื่อ
พยัญชนะตัวแรกของนามสกุล
จำนวนตัวอักษร5 + 9 = 14
เพศหญิง
วันมงคลวันจันทร์, วันเสาร์, วันพฤหัสบดี
ทำนายวันเกิดคู่รักวันเสาร์, วันอังคาร
image http://www.facebook.com/กัลยา.ศรีพลากิจ image
image http://www.twitter.com/กัลยา.ศรีพลากิจ image
image http://plus.google.com/กัลยา.ศรีพลากิจ image
imageกัลยา, ศรีพลากิจ
สงวนลิขสิทธิ์
comments powered by Disqus