กรวิกา จันทยศ

System
หมวดหมู่ตามตัวอักษร
    

ชื่อ-นามสกุลกรวิกา จันทยศ
ชื่อหน้า กรวิกา
นามสกุลจันทยศ
พยัญชนะตัวแรกของชื่อ
พยัญชนะตัวแรกของนามสกุล
จำนวนตัวอักษร6 + 6 = 12
เพศหญิง
วันมงคลวันอาทิตย์, วันเสาร์, วันศุกร์, วันพฤหัสบดี
ทำนายวันเกิดคู่รักวันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี
image http://www.facebook.com/กรวิกา.จันทยศ image
image http://www.twitter.com/กรวิกา.จันทยศ image
image http://plus.google.com/กรวิกา.จันทยศ image
imageกรวิกา, จันทยศ
สงวนลิขสิทธิ์
comments powered by Disqus