กฤษดา รุ่งอำนวยทรัพย์

System
หมวดหมู่ตามตัวอักษร
    

ชื่อ-นามสกุลกฤษดา รุ่งอำนวยทรัพย์
ชื่อหน้า กฤษดา
นามสกุลรุ่งอำนวยทรัพย์
พยัญชนะตัวแรกของชื่อ
พยัญชนะตัวแรกของนามสกุล
จำนวนตัวอักษร5 + 15 = 20
เพศชาย
วันมงคลวันศุกร์, วันพุธ, วันจันทร์
ทำนายวันเกิดคู่รักวันศุกร์, วันพุธ
image http://www.facebook.com/กฤษดา.รุ่งอำนวยทรัพย์ image
image http://www.twitter.com/กฤษดา.รุ่งอำนวยทรัพย์ image
image http://plus.google.com/กฤษดา.รุ่งอำนวยทรัพย์ image
imageกฤษดา, รุ่งอำนวยทรัพย์
สงวนลิขสิทธิ์
comments powered by Disqus