กรรณิการ์ ประสาท

System
หมวดหมู่ตามตัวอักษร
    

ชื่อ-นามสกุลกรรณิการ์ ประสาท
ชื่อหน้า กรรณิการ์
นามสกุลประสาท
พยัญชนะตัวแรกของชื่อ
พยัญชนะตัวแรกของนามสกุล
จำนวนตัวอักษร9 + 6 = 15
เพศหญิง
วันมงคลวันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์
ทำนายวันเกิดคู่รักวันพฤหัสบดี
image http://www.facebook.com/กรรณิการ์.ประสาท image
image http://www.twitter.com/กรรณิการ์.ประสาท image
image http://plus.google.com/กรรณิการ์.ประสาท image
imageประสาท, กรรณิการ์
สงวนลิขสิทธิ์
comments powered by Disqus