เกียรติศักดิ์ ใจพันธ์

System
หมวดหมู่ตามตัวอักษร
    

ชื่อ-นามสกุลเกียรติศักดิ์ ใจพันธ์
ชื่อหน้า เกียรติศักดิ์
นามสกุลใจพันธ์
พยัญชนะตัวแรกของชื่อ
พยัญชนะตัวแรกของนามสกุล
จำนวนตัวอักษร13 + 7 = 20
เพศชาย
วันมงคลวันอาทิตย์, วันพฤหัสบดี, วันจันทร์
ทำนายวันเกิดคู่รักวันพุธ
image http://www.facebook.com/เกียรติศักดิ์.ใจพันธ์ image
image http://www.twitter.com/เกียรติศักดิ์.ใจพันธ์ image
image http://plus.google.com/เกียรติศักดิ์.ใจพันธ์ image
imageเกียรติศักดิ์, ใจพันธ์
สงวนลิขสิทธิ์
comments powered by Disqus