กฤษณา พัทเสนา

System
หมวดหมู่ตามตัวอักษร
    

ชื่อ-นามสกุลกฤษณา พัทเสนา
ชื่อหน้า กฤษณา
นามสกุลพัทเสนา
พยัญชนะตัวแรกของชื่อ
พยัญชนะตัวแรกของนามสกุล
จำนวนตัวอักษร5 + 7 = 12
เพศหญิง
วันมงคลวันอาทิตย์, วันศุกร์, วันพุธ
ทำนายวันเกิดคู่รักวันอังคาร
image http://www.facebook.com/กฤษณา.พัทเสนา image
image http://www.twitter.com/กฤษณา.พัทเสนา image
image http://plus.google.com/กฤษณา.พัทเสนา image
imageกฤษณา, พัทเสนา
สงวนลิขสิทธิ์
comments powered by Disqus