กรรณิการ์ ดิวรางกูร

System
หมวดหมู่ตามตัวอักษร
    

ชื่อ-นามสกุลกรรณิการ์ ดิวรางกูร
ชื่อหน้า กรรณิการ์
นามสกุลดิวรางกูร
พยัญชนะตัวแรกของชื่อ
พยัญชนะตัวแรกของนามสกุล
จำนวนตัวอักษร9 + 9 = 18
เพศหญิง
วันมงคลวันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์
ทำนายวันเกิดคู่รักวันพุธ, วันอาทิตย์, วันพฤหัสบดี
image http://www.facebook.com/กรรณิการ์.ดิวรางกูร image
image http://www.twitter.com/กรรณิการ์.ดิวรางกูร image
image http://plus.google.com/กรรณิการ์.ดิวรางกูร image
imageกรรณิการ์, ดิวรางกูร
สงวนลิขสิทธิ์
comments powered by Disqus