กรรณิการ์ ประดิษฐ์พงษ์

System
หมวดหมู่ตามตัวอักษร
    

ชื่อ-นามสกุลกรรณิการ์ ประดิษฐ์พงษ์
ชื่อหน้า กรรณิการ์
นามสกุลประดิษฐ์พงษ์
พยัญชนะตัวแรกของชื่อ
พยัญชนะตัวแรกของนามสกุล
จำนวนตัวอักษร9 + 12 = 21
เพศหญิง
วันมงคลวันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์
ทำนายวันเกิดคู่รักวันอังคาร
image http://www.facebook.com/กรรณิการ์.ประดิษฐ์พงษ์ image
image http://www.twitter.com/กรรณิการ์.ประดิษฐ์พงษ์ image
image http://plus.google.com/กรรณิการ์.ประดิษฐ์พงษ์ image
imageประดิษฐ์พงษ์, กรรณิการ์
สงวนลิขสิทธิ์
comments powered by Disqus