กฤษณา แก้วไชโย

System
หมวดหมู่ตามตัวอักษร
    

ชื่อ-นามสกุลกฤษณา แก้วไชโย
ชื่อหน้า กฤษณา
นามสกุลแก้วไชโย
พยัญชนะตัวแรกของชื่อ
พยัญชนะตัวแรกของนามสกุล
จำนวนตัวอักษร5 + 8 = 13
เพศหญิง
วันมงคลวันจันทร์, วันเสาร์, วันพฤหัสบดี
ทำนายวันเกิดคู่รักวันจันทร์, วันเสาร์
image http://www.facebook.com/กฤษณา.แก้วไชโย image
image http://www.twitter.com/กฤษณา.แก้วไชโย image
image http://plus.google.com/กฤษณา.แก้วไชโย image
imageแก้วไชโย, กฤษณา
สงวนลิขสิทธิ์
comments powered by Disqus