กีรติ ธิศาเวช

System
หมวดหมู่ตามตัวอักษร
    

ชื่อ-นามสกุลกีรติ ธิศาเวช
ชื่อหน้า กีรติ
นามสกุลธิศาเวช
พยัญชนะตัวแรกของชื่อ
พยัญชนะตัวแรกของนามสกุล
จำนวนตัวอักษร5 + 7 = 12
เพศชาย
วันมงคลวันจันทร์, วันเสาร์, วันพฤหัสบดี
ทำนายวันเกิดคู่รักวันพุธ
image http://www.facebook.com/กีรติ.ธิศาเวช image
image http://www.twitter.com/กีรติ.ธิศาเวช image
image http://plus.google.com/กีรติ.ธิศาเวช image
imageกีรติ, ธิศาเวช
สงวนลิขสิทธิ์
comments powered by Disqus