กฤชชา ยาวิเศษ

System
หมวดหมู่ตามตัวอักษร
    

ชื่อ-นามสกุลกฤชชา ยาวิเศษ
ชื่อหน้า กฤชชา
นามสกุลยาวิเศษ
พยัญชนะตัวแรกของชื่อ
พยัญชนะตัวแรกของนามสกุล
จำนวนตัวอักษร5 + 7 = 12
เพศชาย
วันมงคลวันพฤหัสบดี, วันอังคาร, วันอาทิตย์
ทำนายวันเกิดคู่รักวันเสาร์
image http://www.facebook.com/กฤชชา.ยาวิเศษ image
image http://www.twitter.com/กฤชชา.ยาวิเศษ image
image http://plus.google.com/กฤชชา.ยาวิเศษ image
imageกฤชชา, ยาวิเศษ
สงวนลิขสิทธิ์
comments powered by Disqus