กรรณิการ์ ตั้งความเพียร

System
หมวดหมู่ตามตัวอักษร
    

ชื่อ-นามสกุลกรรณิการ์ ตั้งความเพียร
ชื่อหน้า กรรณิการ์
นามสกุลตั้งความเพียร
พยัญชนะตัวแรกของชื่อ
พยัญชนะตัวแรกของนามสกุล
จำนวนตัวอักษร9 + 13 = 22
เพศหญิง
วันมงคลวันอังคาร, วันพฤหัสบดี, วันเสาร์
ทำนายวันเกิดคู่รักวันศุกร์, วันพุธ
image http://www.facebook.com/กรรณิการ์.ตั้งความเพียร image
image http://www.twitter.com/กรรณิการ์.ตั้งความเพียร image
image http://plus.google.com/กรรณิการ์.ตั้งความเพียร image
imageกรรณิการ์, ตั้งความเพียร
สงวนลิขสิทธิ์
comments powered by Disqus