กฤษดา สดสอาด

System
หมวดหมู่ตามตัวอักษร
    

ชื่อ-นามสกุลกฤษดา สดสอาด
ชื่อหน้า กฤษดา
นามสกุลสดสอาด
พยัญชนะตัวแรกของชื่อ
พยัญชนะตัวแรกของนามสกุล
จำนวนตัวอักษร5 + 6 = 11
เพศหญิง
วันมงคลวันพุธ, วันจันทร์, วันเสาร์
ทำนายวันเกิดคู่รักวันอาทิตย์
image http://www.facebook.com/กฤษดา.สดสอาด image
image http://www.twitter.com/กฤษดา.สดสอาด image
image http://plus.google.com/กฤษดา.สดสอาด image
imageสดสอาด, กฤษดา
สงวนลิขสิทธิ์
comments powered by Disqus