กฤษณะ กลัดเพ็ชร

System
หมวดหมู่ตามตัวอักษร
    

ชื่อ-นามสกุลกฤษณะ กลัดเพ็ชร
ชื่อหน้า กฤษณะ
นามสกุลกลัดเพ็ชร
พยัญชนะตัวแรกของชื่อ
พยัญชนะตัวแรกของนามสกุล
จำนวนตัวอักษร5 + 9 = 14
เพศชาย
วันมงคลวันเสาร์, วันพฤหัสบดี, วันอังคาร
ทำนายวันเกิดคู่รักวันพฤหัสบดี
image http://www.facebook.com/กฤษณะ.กลัดเพ็ชร image
image http://www.twitter.com/กฤษณะ.กลัดเพ็ชร image
image http://plus.google.com/กฤษณะ.กลัดเพ็ชร image
imageกฤษณะ, กลัดเพ็ชร
สงวนลิขสิทธิ์
comments powered by Disqus