กฤษณะ สุ่มเล็ก

System
หมวดหมู่ตามตัวอักษร
    

ชื่อ-นามสกุลกฤษณะ สุ่มเล็ก
ชื่อหน้า กฤษณะ
นามสกุลสุ่มเล็ก
พยัญชนะตัวแรกของชื่อ
พยัญชนะตัวแรกของนามสกุล
จำนวนตัวอักษร5 + 8 = 13
เพศชาย
วันมงคลวันพุธ, วันจันทร์, วันเสาร์
ทำนายวันเกิดคู่รักวันพุธ, วันจันทร์, วันเสาร์
image http://www.facebook.com/กฤษณะ.สุ่มเล็ก image
image http://www.twitter.com/กฤษณะ.สุ่มเล็ก image
image http://plus.google.com/กฤษณะ.สุ่มเล็ก image
imageสุ่มเล็ก, กฤษณะ
สงวนลิขสิทธิ์
comments powered by Disqus