กำธร นครเขตต์

System
หมวดหมู่ตามตัวอักษร
    

ชื่อ-นามสกุลกำธร นครเขตต์
ชื่อหน้า กำธร
นามสกุลนครเขตต์
พยัญชนะตัวแรกของชื่อ
พยัญชนะตัวแรกของนามสกุล
จำนวนตัวอักษร4 + 8 = 12
เพศชาย
วันมงคลวันจันทร์, วันศุกร์
ทำนายวันเกิดคู่รักวันจันทร์, วันศุกร์
image http://www.facebook.com/กำธร.นครเขตต์ image
image http://www.twitter.com/กำธร.นครเขตต์ image
image http://plus.google.com/กำธร.นครเขตต์ image
imageกำธร, นครเขตต์
สงวนลิขสิทธิ์
comments powered by Disqus