กัลยา ชาญฟั่น

System
หมวดหมู่ตามตัวอักษร
    

ชื่อ-นามสกุลกัลยา ชาญฟั่น
ชื่อหน้า กัลยา
นามสกุลชาญฟั่น
พยัญชนะตัวแรกของชื่อ
พยัญชนะตัวแรกของนามสกุล
จำนวนตัวอักษร5 + 7 = 12
เพศหญิง
วันมงคลวันจันทร์, วันเสาร์, วันพฤหัสบดี
ทำนายวันเกิดคู่รักวันพุธ
image http://www.facebook.com/กัลยา.ชาญฟั่น image
image http://www.twitter.com/กัลยา.ชาญฟั่น image
image http://plus.google.com/กัลยา.ชาญฟั่น image
imageกัลยา, ชาญฟั่น
สงวนลิขสิทธิ์
comments powered by Disqus