กาญจนา รักษ์บริสุทธิศรี

System
หมวดหมู่ตามตัวอักษร
    

ชื่อ-นามสกุลกาญจนา รักษ์บริสุทธิศรี
ชื่อหน้า กาญจนา
นามสกุลรักษ์บริสุทธิศรี
พยัญชนะตัวแรกของชื่อ
พยัญชนะตัวแรกของนามสกุล
จำนวนตัวอักษร6 + 16 = 22
เพศหญิง
วันมงคลวันเสาร์, วันศุกร์, วันพฤหัสบดี, วันพุธ
ทำนายวันเกิดคู่รักวันศุกร์
image http://www.facebook.com/กาญจนา.รักษ์บริสุทธิศรี image
image http://www.twitter.com/กาญจนา.รักษ์บริสุทธิศรี image
image http://plus.google.com/กาญจนา.รักษ์บริสุทธิศรี image
imageกาญจนา, รักษ์บริสุทธิศรี
สงวนลิขสิทธิ์
comments powered by Disqus