กนกทิพย์ ประทิศ

System
หมวดหมู่ตามตัวอักษร
    

ชื่อ-นามสกุลกนกทิพย์ ประทิศ
ชื่อหน้า กนกทิพย์
นามสกุลประทิศ
พยัญชนะตัวแรกของชื่อ
พยัญชนะตัวแรกของนามสกุล
จำนวนตัวอักษร8 + 6 = 14
เพศหญิง
วันมงคลวันอาทิตย์, วันจันทร์
ทำนายวันเกิดคู่รักวันศุกร์, วันพฤหัสบดี, วันพุธ
image http://www.facebook.com/กนกทิพย์.ประทิศ image
image http://www.twitter.com/กนกทิพย์.ประทิศ image
image http://plus.google.com/กนกทิพย์.ประทิศ image
imageกนกทิพย์, ประทิศ
สงวนลิขสิทธิ์
comments powered by Disqus