กัลญานี เผ่าจำรูญ

System
หมวดหมู่ตามตัวอักษร
    

ชื่อ-นามสกุลกัลญานี เผ่าจำรูญ
ชื่อหน้า กัลญานี
นามสกุลเผ่าจำรูญ
พยัญชนะตัวแรกของชื่อ
พยัญชนะตัวแรกของนามสกุล
จำนวนตัวอักษร7 + 9 = 16
เพศหญิง
วันมงคลวันพุธ
ทำนายวันเกิดคู่รักวันพุธ
image http://www.facebook.com/กัลญานี.เผ่าจำรูญ image
image http://www.twitter.com/กัลญานี.เผ่าจำรูญ image
image http://plus.google.com/กัลญานี.เผ่าจำรูญ image
imageกัลญานี, เผ่าจำรูญ
สงวนลิขสิทธิ์
comments powered by Disqus