กฤษณะ สารีบท

System
หมวดหมู่ตามตัวอักษร
    

ชื่อ-นามสกุลกฤษณะ สารีบท
ชื่อหน้า กฤษณะ
นามสกุลสารีบท
พยัญชนะตัวแรกของชื่อ
พยัญชนะตัวแรกของนามสกุล
จำนวนตัวอักษร5 + 6 = 11
เพศชาย
วันมงคลวันพุธ, วันจันทร์, วันเสาร์
ทำนายวันเกิดคู่รักวันอาทิตย์
image http://www.facebook.com/กฤษณะ.สารีบท image
image http://www.twitter.com/กฤษณะ.สารีบท image
image http://plus.google.com/กฤษณะ.สารีบท image
imageสารีบท, กฤษณะ
สงวนลิขสิทธิ์
comments powered by Disqus