กรรณิการ์ แซ่โอ้ว

System
หมวดหมู่ตามตัวอักษร
    

ชื่อ-นามสกุลกรรณิการ์ แซ่โอ้ว
ชื่อหน้า กรรณิการ์
นามสกุลแซ่โอ้ว
พยัญชนะตัวแรกของชื่อ
พยัญชนะตัวแรกของนามสกุล
จำนวนตัวอักษร9 + 7 = 16
เพศหญิง
วันมงคลวันศุกร์, วันอาทิตย์, วันอังคาร
ทำนายวันเกิดคู่รักวันพุธ
image http://www.facebook.com/กรรณิการ์.แซ่โอ้ว image
image http://www.twitter.com/กรรณิการ์.แซ่โอ้ว image
image http://plus.google.com/กรรณิการ์.แซ่โอ้ว image
imageกรรณิการ์, แซ่โอ้ว
สงวนลิขสิทธิ์
comments powered by Disqus