กิ่งแก้ว อุ่ยสุนทร

System
หมวดหมู่ตามตัวอักษร
    

ชื่อ-นามสกุลกิ่งแก้ว อุ่ยสุนทร
ชื่อหน้า กิ่งแก้ว
นามสกุลอุ่ยสุนทร
พยัญชนะตัวแรกของชื่อ
พยัญชนะตัวแรกของนามสกุล
จำนวนตัวอักษร8 + 9 = 17
เพศหญิง
วันมงคลวันอังคาร, วันพุธ
ทำนายวันเกิดคู่รักวันพุธ
image http://www.facebook.com/กิ่งแก้ว.อุ่ยสุนทร image
image http://www.twitter.com/กิ่งแก้ว.อุ่ยสุนทร image
image http://plus.google.com/กิ่งแก้ว.อุ่ยสุนทร image
imageอุ่ยสุนทร, กิ่งแก้ว
สงวนลิขสิทธิ์
comments powered by Disqus