กรรณิกา ออสุวรรณ

System
หมวดหมู่ตามตัวอักษร
    

ชื่อ-นามสกุลกรรณิกา ออสุวรรณ
ชื่อหน้า กรรณิกา
นามสกุลออสุวรรณ
พยัญชนะตัวแรกของชื่อ
พยัญชนะตัวแรกของนามสกุล
จำนวนตัวอักษร7 + 8 = 15
เพศหญิง
วันมงคลวันจันทร์
ทำนายวันเกิดคู่รักวันจันทร์
image http://www.facebook.com/กรรณิกา.ออสุวรรณ image
image http://www.twitter.com/กรรณิกา.ออสุวรรณ image
image http://plus.google.com/กรรณิกา.ออสุวรรณ image
imageออสุวรรณ, กรรณิกา
สงวนลิขสิทธิ์
comments powered by Disqus