กฤษณา ทองสุขแก้ว

System
หมวดหมู่ตามตัวอักษร
    

ชื่อ-นามสกุลกฤษณา ทองสุขแก้ว
ชื่อหน้า กฤษณา
นามสกุลทองสุขแก้ว
พยัญชนะตัวแรกของชื่อ
พยัญชนะตัวแรกของนามสกุล
จำนวนตัวอักษร5 + 10 = 15
เพศหญิง
วันมงคลวันอาทิตย์, วันศุกร์, วันพุธ
ทำนายวันเกิดคู่รักวันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์
image http://www.facebook.com/กฤษณา.ทองสุขแก้ว image
image http://www.twitter.com/กฤษณา.ทองสุขแก้ว image
image http://plus.google.com/กฤษณา.ทองสุขแก้ว image
imageทองสุขแก้ว, กฤษณา
สงวนลิขสิทธิ์
comments powered by Disqus