กฤษฏ์ พิพัฒน์พรวงศ์

System
หมวดหมู่ตามตัวอักษร
    

ชื่อ-นามสกุลกฤษฏ์ พิพัฒน์พรวงศ์
ชื่อหน้า กฤษฏ์
นามสกุลพิพัฒน์พรวงศ์
พยัญชนะตัวแรกของชื่อ
พยัญชนะตัวแรกของนามสกุล
จำนวนตัวอักษร5 + 13 = 18
เพศชาย
วันมงคลวันอาทิตย์, วันศุกร์, วันพุธ
ทำนายวันเกิดคู่รักวันพฤหัสบดี
image http://www.facebook.com/กฤษฏ์.พิพัฒน์พรวงศ์ image
image http://www.twitter.com/กฤษฏ์.พิพัฒน์พรวงศ์ image
image http://plus.google.com/กฤษฏ์.พิพัฒน์พรวงศ์ image
imageกฤษฏ์, พิพัฒน์พรวงศ์
สงวนลิขสิทธิ์
comments powered by Disqus