กฤษณา สุพรรณพงษ์

System
หมวดหมู่ตามตัวอักษร
    

ชื่อ-นามสกุลกฤษณา สุพรรณพงษ์
ชื่อหน้า กฤษณา
นามสกุลสุพรรณพงษ์
พยัญชนะตัวแรกของชื่อ
พยัญชนะตัวแรกของนามสกุล
จำนวนตัวอักษร5 + 10 = 15
เพศหญิง
วันมงคลวันพุธ, วันจันทร์, วันเสาร์
ทำนายวันเกิดคู่รักวันเสาร์, วันอาทิตย์
image http://www.facebook.com/กฤษณา.สุพรรณพงษ์ image
image http://www.twitter.com/กฤษณา.สุพรรณพงษ์ image
image http://plus.google.com/กฤษณา.สุพรรณพงษ์ image
imageสุพรรณพงษ์, กฤษณา
สงวนลิขสิทธิ์
comments powered by Disqus