กฤษณา จันทร์ตรี

System
หมวดหมู่ตามตัวอักษร
    

ชื่อ-นามสกุลกฤษณา จันทร์ตรี
ชื่อหน้า กฤษณา
นามสกุลจันทร์ตรี
พยัญชนะตัวแรกของชื่อ
พยัญชนะตัวแรกของนามสกุล
จำนวนตัวอักษร5 + 9 = 14
เพศหญิง
วันมงคลวันเสาร์, วันพฤหัสบดี, วันอังคาร
ทำนายวันเกิดคู่รักวันพฤหัสบดี, วันอาทิตย์
image http://www.facebook.com/กฤษณา.จันทร์ตรี image
image http://www.twitter.com/กฤษณา.จันทร์ตรี image
image http://plus.google.com/กฤษณา.จันทร์ตรี image
imageกฤษณา, จันทร์ตรี
สงวนลิขสิทธิ์
comments powered by Disqus