กฤษณา ชำนาญวโนทยาน

System
หมวดหมู่ตามตัวอักษร
    

ชื่อ-นามสกุลกฤษณา ชำนาญวโนทยาน
ชื่อหน้า กฤษณา
นามสกุลชำนาญวโนทยาน
พยัญชนะตัวแรกของชื่อ
พยัญชนะตัวแรกของนามสกุล
จำนวนตัวอักษร5 + 12 = 17
เพศหญิง
วันมงคลวันจันทร์, วันเสาร์, วันพฤหัสบดี
ทำนายวันเกิดคู่รักวันอาทิตย์
image http://www.facebook.com/กฤษณา.ชำนาญวโนทยาน image
image http://www.twitter.com/กฤษณา.ชำนาญวโนทยาน image
image http://plus.google.com/กฤษณา.ชำนาญวโนทยาน image
imageชำนาญวโนทยาน, กฤษณา
สงวนลิขสิทธิ์
comments powered by Disqus