กรรณิกา พันสิ้ว

System
หมวดหมู่ตามตัวอักษร
    

ชื่อ-นามสกุลกรรณิกา พันสิ้ว
ชื่อหน้า กรรณิกา
นามสกุลพันสิ้ว
พยัญชนะตัวแรกของชื่อ
พยัญชนะตัวแรกของนามสกุล
จำนวนตัวอักษร7 + 7 = 14
เพศหญิง
วันมงคลวันอังคาร
ทำนายวันเกิดคู่รักวันอังคาร
image http://www.facebook.com/กรรณิกา.พันสิ้ว image
image http://www.twitter.com/กรรณิกา.พันสิ้ว image
image http://plus.google.com/กรรณิกา.พันสิ้ว image
imageกรรณิกา, พันสิ้ว
สงวนลิขสิทธิ์
comments powered by Disqus