กฤษณา เพียรอดวงษ์

System
หมวดหมู่ตามตัวอักษร
    

ชื่อ-นามสกุลกฤษณา เพียรอดวงษ์
ชื่อหน้า กฤษณา
นามสกุลเพียรอดวงษ์
พยัญชนะตัวแรกของชื่อ
พยัญชนะตัวแรกของนามสกุล
จำนวนตัวอักษร5 + 11 = 16
เพศหญิง
วันมงคลวันจันทร์, วันเสาร์, วันพฤหัสบดี
ทำนายวันเกิดคู่รักวันอังคาร, วันจันทร์
image http://www.facebook.com/กฤษณา.เพียรอดวงษ์ image
image http://www.twitter.com/กฤษณา.เพียรอดวงษ์ image
image http://plus.google.com/กฤษณา.เพียรอดวงษ์ image
imageกฤษณา, เพียรอดวงษ์
สงวนลิขสิทธิ์
comments powered by Disqus