กิตติศักดิ์ สังขวิเชียร

System
หมวดหมู่ตามตัวอักษร
    

ชื่อ-นามสกุลกิตติศักดิ์ สังขวิเชียร
ชื่อหน้า กิตติศักดิ์
นามสกุลสังขวิเชียร
พยัญชนะตัวแรกของชื่อ
พยัญชนะตัวแรกของนามสกุล
จำนวนตัวอักษร11 + 11 = 22
เพศชาย
วันมงคลวันอังคาร
ทำนายวันเกิดคู่รักวันอาทิตย์, วันอังคาร, วันพฤหัสบดี
image http://www.facebook.com/กิตติศักดิ์.สังขวิเชียร image
image http://www.twitter.com/กิตติศักดิ์.สังขวิเชียร image
image http://plus.google.com/กิตติศักดิ์.สังขวิเชียร image
imageกิตติศักดิ์, สังขวิเชียร
สงวนลิขสิทธิ์
comments powered by Disqus