ไกรศรี ขุท์ทะกะพันธ์

System
หมวดหมู่ตามตัวอักษร
    

ชื่อ-นามสกุลไกรศรี ขุท์ทะกะพันธ์
ชื่อหน้า ไกรศรี
นามสกุลขุท์ทะกะพันธ์
พยัญชนะตัวแรกของชื่อ
พยัญชนะตัวแรกของนามสกุล
จำนวนตัวอักษร6 + 13 = 19
เพศชาย
วันมงคลวันเสาร์, วันพุธ, วันอาทิตย์, วันพฤหัสบดี
ทำนายวันเกิดคู่รักวันพุธ
image http://www.facebook.com/ไกรศรี.ขุท์ทะกะพันธ์ image
image http://www.twitter.com/ไกรศรี.ขุท์ทะกะพันธ์ image
image http://plus.google.com/ไกรศรี.ขุท์ทะกะพันธ์ image
imageขุท์ทะกะพันธ์, ไกรศรี
สงวนลิขสิทธิ์
comments powered by Disqus