กฤษณา ชะวาจิตร

System
หมวดหมู่ตามตัวอักษร
    

ชื่อ-นามสกุลกฤษณา ชะวาจิตร
ชื่อหน้า กฤษณา
นามสกุลชะวาจิตร
พยัญชนะตัวแรกของชื่อ
พยัญชนะตัวแรกของนามสกุล
จำนวนตัวอักษร5 + 8 = 13
เพศหญิง
วันมงคลวันจันทร์, วันเสาร์, วันพฤหัสบดี
ทำนายวันเกิดคู่รักวันจันทร์, วันเสาร์, วันพฤหัสบดี
image http://www.facebook.com/กฤษณา.ชะวาจิตร image
image http://www.twitter.com/กฤษณา.ชะวาจิตร image
image http://plus.google.com/กฤษณา.ชะวาจิตร image
imageชะวาจิตร, กฤษณา
สงวนลิขสิทธิ์
comments powered by Disqus