กุณฑลี ทองเสน

System
หมวดหมู่ตามตัวอักษร
    

ชื่อ-นามสกุลกุณฑลี ทองเสน
ชื่อหน้า กุณฑลี
นามสกุลทองเสน
พยัญชนะตัวแรกของชื่อ
พยัญชนะตัวแรกของนามสกุล
จำนวนตัวอักษร6 + 6 = 12
เพศหญิง
วันมงคลวันจันทร์, วันอาทิตย์, วันเสาร์, วันศุกร์
ทำนายวันเกิดคู่รักวันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์
image http://www.facebook.com/กุณฑลี.ทองเสน image
image http://www.twitter.com/กุณฑลี.ทองเสน image
image http://plus.google.com/กุณฑลี.ทองเสน image
imageกุณฑลี, ทองเสน
สงวนลิขสิทธิ์
comments powered by Disqus