กระจ่าง ลิขิตพิทักษ์

System
หมวดหมู่ตามตัวอักษร
    

ชื่อ-นามสกุลกระจ่าง ลิขิตพิทักษ์
ชื่อหน้า กระจ่าง
นามสกุลลิขิตพิทักษ์
พยัญชนะตัวแรกของชื่อ
พยัญชนะตัวแรกของนามสกุล
จำนวนตัวอักษร7 + 12 = 19
เพศหญิง
วันมงคลวันจันทร์
ทำนายวันเกิดคู่รักวันจันทร์
image http://www.facebook.com/กระจ่าง.ลิขิตพิทักษ์ image
image http://www.twitter.com/กระจ่าง.ลิขิตพิทักษ์ image
image http://plus.google.com/กระจ่าง.ลิขิตพิทักษ์ image
imageลิขิตพิทักษ์, กระจ่าง
สงวนลิขสิทธิ์
comments powered by Disqus