การุณ เชี่ยวชาญ

System
หมวดหมู่ตามตัวอักษร
    

ชื่อ-นามสกุลการุณ เชี่ยวชาญ
ชื่อหน้า การุณ
นามสกุลเชี่ยวชาญ
พยัญชนะตัวแรกของชื่อ
พยัญชนะตัวแรกของนามสกุล
จำนวนตัวอักษร5 + 9 = 14
เพศชาย
วันมงคลวันจันทร์, วันเสาร์, วันพฤหัสบดี
ทำนายวันเกิดคู่รักวันเสาร์, วันอังคาร, วันศุกร์
image http://www.facebook.com/การุณ.เชี่ยวชาญ image
image http://www.twitter.com/การุณ.เชี่ยวชาญ image
image http://plus.google.com/การุณ.เชี่ยวชาญ image
imageการุณ, เชี่ยวชาญ
สงวนลิขสิทธิ์
comments powered by Disqus