สุ่มเลขบัตร 13 หลัก

ฟรีบริการสุ่มเลขบัตรประชาชน 13 หลัก สุ่มเพื่อไว้ใช้สมัครเล่นเกมส์ เกมส์ออนไลน์ หรือบริการต่างๆ

** เลขบัตร 13 หลัก ที่แสดงในหน้านี้เกิดจากคอมพิวเตอร์คำนวนแบบสุ่มขึ้นมา มิใช่เลขบัตรประชาชนของบุคคลใดทั้งสิ้น **

คอมพิวเตอร์ทำการสุ่มเลขบัตร 13 หลักได้ดังนี้

4-4912-00518-73-9
*** ข้อตกลงการใช้งาน 1: ตัวเลข 13 หลักข้างบนได้มาจากการสุ่มโดยคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่เลขบัตรที่มีอยู่ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์แต่อย่างใด
*** ข้อตกลงการใช้งาน 2: ตรรกะในการสุ่มของตัวเลขหลักที่ 1 ถึงหลักที่ 12 ใช้คอมพิวเตอร์ในการสุ่มตัวเลข หลักที่ 13 ได้มาจากการคำนวณตามตรรกะการตรวจสอบตัวเลขหลักที่ 1-12 ตามเลขบัตรประชาชน
*** ข้อตกลงการใช้งาน 3: สามารนำไปใช้ในการสมัครบริการต่างๆ เช่น สมัครเล่นเกมส์ออนไลน์ สมัครเวบบอร์ด เป็นต้น ได้ ไม่อนุญาตให้นำตัวเลขข้างบนไปใช้หรือเกี่ยวก้องกับการทำการใดๆที่ผิดกฎหมาย

สุ่มเลขบัตร

ความหมายเลขบัตร 13 หลัก

 

comments powered by Disqus